Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 1 Toelichting Reserves

Versterking economie

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

3-3 Duurzaam energie-en grondstoffensysteem in de industrie

-106

-356

0

0

-356

-356

-356

-356

4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal

27.861

28.907

750

9.836

19.821

12.299

8.547

7.374

4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat

-125

2.348

2.443

1.235

3.555

3.888

3.338

713

5-2 Toekomstbestendige landbouw

0

0

0

0

0

0

-207

-207

9-1 Algemene middelen

-4.125

-4.125

0

0

-4.125

-4.125

-4.125

-4.125

Versterking economie

23.505

26.773

3.193

11.071

18.895

11.706

7.197

3.399

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13