Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 1 Toelichting Reserves

Mitigatie/Energie

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening

1.014

550

0

0

550

550

550

550

3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving

1.253

853

0

0

853

853

853

853

3-3 Duurzaam energie-en grondstoffensysteem in de industrie

-204

-304

0

0

-304

-304

-304

-304

9-1 Algemene middelen

-100

-100

0

1.000

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

Mitigatie/Energie

1.964

1.000

0

1.000

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13