Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 1 Toelichting Reserves

IRP Goeree-Overflakkee

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal

554

554

0

0

554

554

554

554

5-3 Leven met water

-225

-225

0

0

-225

-225

-225

-225

6-3 Afspraken met regio's

-209

-309

0

0

-309

-309

-309

-309

9-1 Algemene middelen

0

0

0

20

-20

-20

-20

-20

IRP Goeree-Overflakkee

120

20

0

20

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13