Concept Begroting 2021
portal

Financiële begroting

1. Overzicht baten en lasten

1.1 Overzicht baten en lasten

In het overzicht van baten en lasten worden de lasten, de baten en het saldo van de begroting conform artikel 17 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gerecapituleerd. Dit overzicht sluit aan bij de overzichten van baten en lasten zoals die bij elke ambitie zijn opgenomen.

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 tm NJN

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Samen werken aan Zuid-Holland

16.984

435

16.549

21.292

199

21.093

25.210

199

25.012

19.367

135

19.232

18.439

135

18.304

18.064

135

17.929

Bereikbaar Zuid-Holland

285.256

21.708

263.548

285.704

15.861

269.844

306.187

13.369

292.818

298.903

8.052

290.851

305.618

7.698

297.920

337.747

7.664

330.084

Schone energie voor iedereen

12.205

950

11.255

13.030

47

12.982

17.683

0

17.683

12.948

0

12.948

11.332

0

11.332

728

0

728

Een concurrerend Zuid-Holland

62.414

339

62.075

81.030

150

80.880

83.262

70

83.192

67.769

70

67.699

60.079

70

60.009

41.314

70

41.244

Versterken natuur in Zuid-Holland

94.086

32.112

61.975

94.841

23.373

71.467

128.475

28.723

99.751

96.117

19.887

76.230

85.005

15.044

69.961

74.290

13.396

60.894

Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

14.386

481

13.906

22.235

775

21.460

27.858

725

27.133

22.921

150

22.771

17.219

0

17.219

17.425

0

17.425

Gezond en veilig Zuid-Holland

93.223

5.496

87.727

104.041

5.495

98.546

84.631

4.904

79.727

74.463

3.749

70.715

71.204

4.574

66.630

68.888

4.403

64.486

Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie

100.270

4.922

95.348

104.090

2.518

101.572

102.956

2.518

100.438

99.363

2.518

96.845

100.104

3.118

96.986

99.477

3.118

96.359

Overzicht Algemene middelen

6.003

640.362

-634.359

4.322

639.145

-634.824

12.753

621.765

-609.013

22.577

626.145

-603.568

33.254

631.052

-597.798

42.467

640.459

-597.991

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal exploitatie

684.827

706.803

-21.976

730.585

687.564

43.021

789.016

672.274

116.742

714.429

660.707

53.722

702.254

661.691

40.564

700.401

669.244

31.157

Samen werken aan Zuid-Holland

300

138

162

0

613

-613

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bereikbaar Zuid-Holland

50.489

9.905

40.584

38.025

31.149

6.876

21.506

48.908

-27.402

10.124

39.975

-29.851

1.205

21.255

-20.050

1.106

37.827

-36.721

Schone energie voor iedereen

30.875

3.844

27.031

11.500

5.216

6.284

1.800

2.911

-1.111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Een concurrerend Zuid-Holland

20.910

19.104

1.807

25.571

36.105

-10.534

13.366

35.056

-21.690

14.898

22.351

-7.453

16.632

19.554

-2.922

1.123

14.121

-12.998

Versterken natuur in Zuid-Holland

115.538

139.753

-24.215

18.764

29.391

-10.626

11.709

66.155

-54.446

5.119

36.594

-31.475

8.520

35.055

-26.534

8.420

29.670

-21.250

Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

200

2.421

-2.221

0

2.298

-2.298

0

2.124

-2.124

0

0

0

0

0

0

0

4.041

-4.041

Gezond en veilig Zuid-Holland

15.907

21.569

-5.662

17.187

30.161

-12.974

4.610

11.027

-6.416

3.838

1.689

2.149

3.840

542

3.297

3.833

0

3.833

Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie

42

140

-98

0

50

-50

0

462

-462

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overzicht Algemene middelen

172.838

209.343

-36.505

109.448

128.533

-19.085

108.145

111.235

-3.090

100.882

87.975

12.908

78.347

72.701

5.645

51.135

11.116

40.019

Subtotaal reserves

407.098

406.217

882

220.495

263.516

-43.021

161.136

277.878

-116.742

134.863

188.584

-53.722

108.544

149.108

-40.564

65.617

96.775

-31.157

Totaal

1.091.925

1.113.020

-21.095

951.080

951.080

0

950.152

950.152

0

849.291

849.291

0

810.798

810.798

0

766.019

766.019

0

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13