Concept Begroting 2021
portal

Financiële begroting

1. Overzicht baten en lasten

1.2 Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 tm VJN

Begroting 2020 tm NJN

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Provinciefonds

280.711

278.836

294.595

279.065

285.595

292.502

299.409

Dividend

1.765

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Saldo van de financieringsfunctie

122

0

0

0

0

0

0

Lokale heffingen

341.926

342.550

342.550

340.550

338.550

336.550

339.050

Overige algemene dekkingsmiddelen

15.838

500

500

650

500

500

500

Totaal

640.362

623.386

639.145

621.765

626.145

631.052

640.459

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13