Concept Begroting 2021
portal

Financiële begroting

4. Uiteenzetting financiële positie II

4.1 Arbeidskosten en gerelateerde verplichtingen

Dit overzicht geeft inzicht in de meerjarig gerelateerde verplichtingen t.b.v. UWV en APG voor uitvoering van de werkloosheidswet. De reden om dit overzicht op te nemen, is dat deze verplichtingen niet in de balans worden opgenomen. De verplichting is vanaf 2019 vooralsnog vastgesteld op € 0,6 mln per jaar.

(bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

Werkloosheidsuitkeringen

600

600

600

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13