Concept Begroting 2021
portal

Financiële begroting

4. Uiteenzetting financiële positie II

Staat van Voorzieningen

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per 31-12-2019

Saldo per 31-12-2020

Toevoegingen 2021

Onttrekkingen 2021

Saldo per 31-12-2021

Saldo per 31-12-2022

Saldo per 31-12-2023

Saldo per 31-12-2024

Voorz.Groot onderhoud MJOP gebouwen

0

235

1.000

774

461

193

494

288

Voorziening Grondbank RZG Zuidplas

9.600

9.600

0

0

9.600

9.600

9.600

9.600

Voorziening Grondwaterheffing

2.504

2.451

0

52

2.400

2.400

2.400

2.400

Voorziening Nazorg stortplaatsen

3.868

4.224

371

0

4.595

4.981

5.382

5.799

Voorziening Pensioenen GS

13.824

13.939

115

0

14.054

14.169

14.284

14.399

Voorziening Personeelsopleidingsbudg

1.786

1.786

0

0

1.786

1.786

1.786

1.786

Voorziening PMR 750 HA

5.753

5.753

0

0

5.753

5.753

5.753

5.753

Voorziening Premieleningen

69

69

0

0

69

69

69

69

Voorziening Vijfheerenlanden

2.000

2.000

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

Totaal

39.403

40.057

1.486

826

40.717

40.950

41.767

42.093

Toelichting:
In bovenstaand overzicht zijn de voorzieningen opgenomen zoals weergegeven onder de post voorzieningen op de balans. Naast deze voorzieningen zijn er voorzieningen die rechtstreeks in mindering gebracht moeten worden op de bijbehorende balansposten. Dit betreft de voorziening dubieuze debiteuren die rechtstreeks in mindering gebracht is op de debiteuren. Daarnaast zijn de voorzieningen voor deelnemingen rechtstreeks in mindering gebracht op de deelnemingen. Zie hiervoor de paragraaf Verbonden Partijen voor een overzicht.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13