Concept Begroting 2021
portal

Financiële begroting

4. Uiteenzetting financiële positie II

Staat van Reserves

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Saldo per
31-12-2020

Toevoegingen 2021

Onttrekkingen 2021

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Saldo per
31-12-2024

Algemene reserve

92.794

95.167

107.056

105.635

96.587

109.494

120.140

170.159

Bestemmingsreserves

717.466

693.167

54.081

172.243

575.004

508.375

457.166

375.990

Totaal

810.260

788.333

161.136

277.878

671.591

617.869

577.306

546.148

Saldo reserves

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Saldo per 31-12-2020

Toevoegingen 2021

Onttrekkingen 2021

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Saldo per 31-12-2024

Algemene reserve

Algemene reserve

92.794

95.167

107.056

105.635

96.587

109.494

120.140

170.159

Bestemmingsreserves

#Apparaatslasten DLG TM 2021

318

170

1.090

1.260

0

0

0

0

#Duurz.expl.energiepotent.Zuidplasp.

113

113

0

113

0

0

0

0

Alt.locatie Hoeksche Waard

1.170

450

0

450

0

0

0

0

Bedrijventerreinen

8.297

4.989

0

4.989

0

0

0

0

Bedrijventerreinen:IRP Oude Rijnzone

1.438

938

0

938

0

0

0

0

Begrotingssaldo 2024-2031

69.354

69.354

0

0

69.354

69.354

64.354

54.354

Beheerplannen Natura 2000 en PAS

11.772

10.528

0

985

9.543

7.800

5.946

3.786

Bereikbaarheid

32.352

38.867

5.600

16.240

28.227

22.852

21.212

21.172

Decentralisatieakkoord natuur

920

722

0

722

0

0

0

0

Egal.kaplast Nota IWA Bedrijfsvoer.

109

0

0

0

0

0

0

0

Egalisatiereserve beheer & onderhoud

50.269

57.968

11.957

1.600

68.325

50.675

39.686

14.720

Egalisatiereserve expl proj PZI

6.072

6.022

2.110

2.235

5.897

6.698

6.798

3.998

Energietrans.gebouwde omg.&glastuinb

1.085

1.011

0

1.011

0

0

0

0

Erfgoedlijnen

0

1.126

1.050

1.126

1.050

1.050

1.050

0

Frictiekosten algemeen

-5

-5

0

0

-5

-5

-5

-5

Frictiekosten RUD

751

105

0

105

0

0

0

0

Greendeal Zonnepanelen-asbest

290

112

0

112

0

0

0

0

Groene ambities

20.407

28.906

5.750

16.430

18.226

18.069

14.957

14.379

HOV Net Zuid-Holland Noord

5.377

0

0

0

0

0

0

0

Implementatie Omgevingswet

2.209

1.011

0

1.011

0

0

0

0

InnovationQuarter

4.700

4.700

0

0

4.700

4.700

4.700

4.700

Interreg-cofinanciering EFRO

8.453

4.803

0

2.230

2.573

2.903

3.903

1.903

IODS

4.702

4.094

0

0

4.094

1.094

1.094

1.094

IRP Goeree-Overflakkee

120

20

0

20

0

0

0

0

Jonge ambtenaren

321

296

0

296

0

0

0

0

Luchtkwaliteit (NSL)

2.361

1.941

0

1.941

0

0

0

0

Milieuaspecten omgevingbeleid

627

107

3

104

6

8

11

14

MIT MKB Innovatiestimulering topsect

13.516

10.986

5.600

8.650

7.936

7.386

6.766

1.816

Mitigatie/Energie

1.964

1.000

0

1.000

0

0

0

0

MJP Bodem, ondergrond en grondwater

35.238

32.177

0

400

31.777

30.717

30.717

30.717

Mobiliteit

122.302

120.911

1.839

27.933

94.816

87.189

79.669

70.753

Natuurcompensatie

296

259

0

259

0

0

0

0

NatuurNetwerk Nederland

92.024

89.067

1.367

32.938

57.496

43.767

33.399

27.667

Omgevingsveiligheid

6.622

0

0

0

0

0

0

0

Ontw.persp.Grevelingen/Volkerak-Zoom

10.000

10.000

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

Opstellen integrale onderzoeksagenda

613

0

0

0

0

0

0

0

Overcommittering OP-West

3.300

3.300

0

0

3.300

3.300

3.300

3.300

Regionale gebiedsgerichte projecten

1.986

1.434

0

184

1.250

198

198

198

Regionale netwerken topsectoren

2.308

2.281

1.200

1.302

2.179

2.260

2.260

1.060

Res Project duurz ontw. Zuidplaspold

11.895

10.695

0

1.730

8.965

8.096

6.854

80

Reserve Nazorg stortplaatsen

4.398

4.398

0

0

4.398

4.398

4.398

4.398

Reserve Ontwikkelopgave natuur

72.933

64.093

9.200

20.197

53.096

44.983

38.727

32.609

Reserve UPG 40

10.200

4.543

0

3.351

1.192

535

335

235

Reserve Vitaliteit

190

165

0

165

0

0

0

0

Restauratie&herbestemming monumenten

9.006

4.764

1.123

4.620

1.268

1.196

1.196

1.196

Risicoreserve Energiefonds

41.190

50.090

1.800

1.100

50.790

50.790

50.790

50.790

Risicoreserve Regmed XB

2.025

2.625

1.200

2.200

1.625

2.625

3.625

3.625

Risicoreserve Revolverend Verenfonds

5.000

5.000

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

Risicoreserve Waste to Chemistry

3.000

3.000

0

0

3.000

3.000

3.000

3.000

Risicoreservering Grevelingen

5.000

5.000

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

Sanering glastuinbouw

107

0

0

0

0

0

0

0

Verduurzaming Industrie

2.200

800

0

800

0

0

0

0

Versterking economie

23.505

26.773

3.193

11.071

18.895

11.706

7.197

3.399

Vlietland

189

50

0

50

0

0

0

0

Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3)

1.118

0

0

0

0

0

0

0

Zandmotor

1.498

1.214

0

184

1.030

1.030

1.030

1.030

Zuidelijke Randstad

258

188

0

188

0

0

0

0

Totaal

810.260

788.333

161.136

277.878

671.591

617.869

577.306

546.148

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13