Concept Begroting 2021
portal

Financiële begroting

4. Uiteenzetting financiële positie II

4.2 Investeringskredieten

Ambitie
(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 na NJN

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Uitgaven

2 Bereikbaar Zuid-Holland

108.078

133.403

145.328

198.792

1.156.534

133.637

3 Schone energie voor iedereen

5.324

0

0

0

0

0

4 Een concurrerend Zuid-Holland

0

0

4.400

0

0

0

5 Versterken natuur in Zuid-Holland

70

0

0

0

0

0

7 Gezond en veilig Zuid-Holland

0

955

2.266

5.000

0

0

- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie

12.243

7.727

11.322

55.792

10.060

4.351

- Overzicht Algemene middelen

0

8.894

49.447

49.920

35.625

16.675

Subtotaal

125.714

150.979

212.764

309.504

1.202.219

154.663

Inkomsten

2 Bereikbaar Zuid-Holland

8.361

34.600

23.870

11.581

639.174

8.730

5 Versterken natuur in Zuid-Holland

674

0

0

0

0

0

7 Gezond en veilig Zuid-Holland

0

956

0

0

0

0

- Overzicht Algemene middelen

379

0

0

0

0

0

Subtotaal

9.414

35.556

23.870

11.581

639.174

8.730

Totaal investeringskredieten

116.300

115.423

188.893

297.924

563.044

145.933

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13