Concept Begroting 2021
portal

Financiële begroting

4. Uiteenzetting financiële positie II

Inleiding

In onderstaande staat is het verloop van het totaal aan voorzieningen weergegeven. In bijlage 2 van het bijlageboek is een nadere toelichting gegeven per voorziening.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13