Concept Begroting 2021
portal

Financiële begroting

3. Uiteenzetting financiële positie I

Vaste activa
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-12-2019

Balans per
31-12- 2020

Investe-
ringen 2021

Desinveste-
ringen 2021

Bijdragen
derden 2021

Afschrijvingen
2021

Geactiveerd
2021

Balans per
31-12-2021

Balans per
31-12-2022

Balans per
31-12-2023

Balans per
31-12-2024

Immateriële vaste activa

Kosten onderzoek en ontwikkeling activa

14.651

14.645

5.239

0

0

3.941

0

15.943

16.733

17.282

17.521

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

87.813

106.832

35.822

0

500

1.193

0

140.961

157.859

162.298

161.505

Totaal Immateriële vaste activa

102.464

121.476

41.061

0

500

5.133

0

156.904

174.593

179.580

179.026

Materiële vaste activa

Investeringen met economisch nut

116.971

113.022

16.645

0

0

13.093

0

116.573

168.018

162.439

150.547

Investeringen met maatschappelijk nut

1.084.492

1.150.244

257.368

0

73.172

40.516

0

1.293.925

1.325.684

1.483.728

1.652.695

Totaal Materiële vaste activa

1.201.464

1.263.266

274.013

0

73.172

53.609

0

1.410.498

1.493.703

1.646.167

1.803.242

Financiële vaste activa

Deelnemingen

42.552

56.057

48.000

0

0

0

0

104.057

149.057

179.507

194.507

Overige verbonden partijen

1.916

1.916

0

0

0

0

0

1.916

1.916

1.916

1.916

Overige uitzettingen looptijd >=1jaar

8.394

3.782

1.447

0

0

0

0

5.230

10.150

15.325

17.000

Totaal Financiële vaste activa

52.862

61.755

49.447

0

0

0

0

111.203

161.123

196.748

213.423

Totaal

1.356.789

1.446.498

364.521

0

73.672

58.742

0

1.678.605

1.829.418

2.022.495

2.195.691

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13