Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 1 Toelichting Reserves

Groene ambities

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

5-1 Gezonde natuur

21.522

20.369

1.090

3.335

18.123

16.010

11.042

6.641

5-2 Toekomstbestendige landbouw

5.486

13.735

0

3.956

9.779

8.384

6.992

6.982

5-3 Leven met water

-780

-625

50

80

-655

-730

-780

-780

7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid

-1.473

-1.473

0

0

-1.473

-1.473

-1.473

-1.473

7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving

-3.004

-1.755

4.610

9.059

-6.204

-2.778

520

4.352

9-1 Algemene middelen

-1.344

-1.344

0

0

-1.344

-1.344

-1.344

-1.344

Groene ambities

20.407

28.906

5.750

16.430

18.226

18.069

14.957

14.379

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13