Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 1 Toelichting Reserves

Regionale gebiedsgerichte economische projecten

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal

1.786

1.234

0

184

1.050

-2

-2

-2

6-3 Afspraken met regio's

200

200

0

0

200

200

200

200

Regionale gebiedsgerichte projecten

1.986

1.434

0

184

1.250

198

198

198

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13