Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 1 Toelichting Reserves

Decentralisatieakkoord natuur

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

5-1 Gezonde natuur

-68.086

-68.086

0

0

-68.086

-68.086

-68.086

-68.086

5-2 Toekomstbestendige landbouw

8.686

8.686

0

0

8.686

8.686

8.686

8.686

5-3 Leven met water

-1.710

-1.710

0

0

-1.710

-1.710

-1.710

-1.710

7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving

62.030

61.832

0

722

61.110

61.110

61.110

61.110

Decentralisatieakkoord natuur

920

722

0

722

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13