Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 1 Toelichting Reserves

Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

5-1 Gezonde natuur

-185

-185

0

230

-415

-645

-1.537

-3.920

5-3 Leven met water

-110

-310

0

500

-810

-1.450

-1.800

-2.150

6-3 Afspraken met regio's

12.191

11.191

0

1.000

10.191

10.191

10.191

6.150

Res Project duurz ontw. Zuidplaspold

11.895

10.695

0

1.730

8.965

8.096

6.854

80

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13