Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 1 Toelichting Reserves

Risicoreserve Energiefonds

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening

41.190

48.990

1.800

0

50.790

50.790

50.790

50.790

3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving

0

1.100

0

1.100

0

0

0

0

Risicoreserve Energiefonds

41.190

50.090

1.800

1.100

50.790

50.790

50.790

50.790

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13