Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 1 Toelichting Reserves

Bereikbaarheid

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

2-1 Snel van A naar B

40.656

51.315

5.600

8.820

48.096

44.189

42.549

42.509

2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam

-3.244

-7.388

0

7.420

-14.808

-16.277

-16.277

-16.277

2-3 Veilig en duurzaam

-5.060

-5.060

0

0

-5.060

-5.060

-5.060

-5.060

Bereikbaarheid

32.352

38.867

5.600

16.240

28.227

22.852

21.212

21.172

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13