Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 1 Toelichting Reserves

IODS

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam

-1.000

-1.000

0

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

5-1 Gezonde natuur

2.045

1.437

0

0

1.437

-1.563

-1.563

-1.563

5-2 Toekomstbestendige landbouw

1.400

1.400

0

0

1.400

1.400

1.400

1.400

7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving

2.257

2.257

0

0

2.257

2.257

2.257

2.257

IODS

4.702

4.094

0

0

4.094

1.094

1.094

1.094

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13