Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 1 Toelichting Reserves

Natuurcompensatie

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

5-1 Gezonde natuur

232

196

0

0

196

196

196

196

5-2 Toekomstbestendige landbouw

63

63

0

0

63

63

63

63

9-1 Algemene middelen

0

0

0

259

-259

-259

-259

-259

Natuurcompensatie

296

259

0

259

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13