Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 1 Toelichting Reserves

Begrotingssaldo 2024-2031

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

9-1 Algemene middelen

69.354

69.354

0

0

69.354

69.354

64.354

54.354

Begrotingssaldo 2024-2031

69.354

69.354

0

0

69.354

69.354

64.354

54.354

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13