Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 1 Toelichting Reserves

Verduurzaming Industrie

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

3-3 Duurzaam energie-en grondstoffensysteem in de industrie

2.200

1.050

0

800

250

250

250

250

4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal

0

-250

0

0

-250

-250

-250

-250

Verduurzaming Industrie

2.200

800

0

800

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13