Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 1 Toelichting Reserves

Implementatie Omgevingswet

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

2-1 Snel van A naar B

-1

-1

0

0

-1

-1

-1

-1

6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving

2.210

1.012

0

1.011

1

1

1

1

Implementatie Omgevingswet

2.209

1.011

0

1.011

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13