Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 1 Toelichting Reserves

UPG 40

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

5-2 Toekomstbestendige landbouw

5.581

2.237

0

2.660

-423

-863

-1.063

-1.163

7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving

4.618

2.306

0

691

1.616

1.398

1.398

1.398

Reserve UPG 40

10.200

4.543

0

3.351

1.192

535

335

235

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13