Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 1 Toelichting Reserves

Greendeal Zonnepanelen-asbest

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening

290

112

0

0

112

112

112

112

9-1 Algemene middelen

0

0

0

112

-112

-112

-112

-112

Greendeal Zonnepanelen-asbest

290

112

0

112

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13