Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 1 Toelichting Reserves

Luchtkwaliteit (NSL)

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

2-3 Veilig en duurzaam

-576

-996

0

900

-1.896

-1.896

-1.896

-1.896

7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid

4.416

4.416

0

0

4.416

4.416

4.416

4.416

9-1 Algemene middelen

-1.479

-1.479

0

1.041

-2.520

-2.520

-2.520

-2.520

Luchtkwaliteit (NSL)

2.361

1.941

0

1.941

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13