Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 1 Toelichting Reserves

Overcommittering OP-West

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal

4.705

4.705

0

0

4.705

4.705

4.705

4.705

9-1 Algemene middelen

-1.405

-1.405

0

0

-1.405

-1.405

-1.405

-1.405

Overcommittering OP-West

3.300

3.300

0

0

3.300

3.300

3.300

3.300

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13