Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 1 Toelichting Reserves

Egalisatiereserve beheer en onderhoud

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

2-1 Snel van A naar B

51.269

51.269

0

0

51.269

51.269

51.269

51.269

2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam

-1.000

6.698

11.957

1.600

17.055

-594

-11.584

-36.549

Egalisatiereserve beheer & onderhoud

50.269

57.968

11.957

1.600

68.325

50.675

39.686

14.720

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13