Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 1 Toelichting Reserves

Bedrijventerreinen

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal

-3.262

-3.262

0

0

-3.262

-3.262

-3.262

-3.262

4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat

13.319

10.011

0

2.813

7.198

7.198

7.198

7.198

9-1 Algemene middelen

-1.760

-1.760

0

2.176

-3.936

-3.936

-3.936

-3.936

Bedrijventerreinen

8.297

4.989

0

4.989

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13