Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 1 Toelichting Reserves

Risicoreserve Regmed XB

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal

2.025

2.625

1.200

2.200

1.625

2.625

3.625

3.625

Risicoreserve Regmed XB

2.025

2.625

1.200

2.200

1.625

2.625

3.625

3.625

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13