Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 1 Toelichting Reserves

Ontwikkelopgave natuur

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam

0

0

0

0

0

0

0

0

5-1 Gezonde natuur

72.920

64.080

9.200

20.197

53.083

44.970

38.714

32.596

7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving

13

13

0

0

13

13

13

13

Reserve Ontwikkelopgave natuur

72.933

64.093

9.200

20.197

53.096

44.983

38.727

32.609

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13