Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 1 Toelichting Reserves

NatuurNetwerk Nederland

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

5-1 Gezonde natuur

91.821

88.864

1.367

32.938

57.293

43.564

33.196

27.464

7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving

203

203

0

0

203

203

203

203

NatuurNetwerk Nederland

92.024

89.067

1.367

32.938

57.496

43.767

33.399

27.667

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13