Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 1 Toelichting Reserves

Regionale netwerken topsectoren

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal

2.308

2.281

1.200

1.302

2.179

2.260

2.260

1.060

Regionale netwerken topsectoren

2.308

2.281

1.200

1.302

2.179

2.260

2.260

1.060

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13