Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 1 Toelichting Reserves

Mobiliteit

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

2-1 Snel van A naar B

129.210

126.290

1.839

11.463

116.665

109.403

101.888

92.978

2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam

0

0

0

0

0

-5

-11

-16

2-3 Veilig en duurzaam

-6.908

-5.378

0

16.470

-21.848

-22.208

-22.208

-22.208

Mobiliteit

122.302

120.911

1.839

27.933

94.816

87.189

79.669

70.753

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13