Concept Begroting 2021
portal

Bijlageboek bij Begroting 2021

Bijlage 1 Toelichting Reserves

Restauratie & Herbestemming Monumenten

Uitsplitsing reserve per doel

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2019

Saldo 31-12-2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme

9.006

4.764

1.123

4.620

1.268

1.196

1.196

1.196

Restauratie&herbestemming monumenten

9.006

4.764

1.123

4.620

1.268

1.196

1.196

1.196

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13