Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Overzicht van bufferreserves en omvang risicoreservering in PZI

In deze paragraaf worden de risico’s die worden gelopen bij de uitvoering van infrastructurele investeringsprojecten en de specifieke risico’s waarvoor een bufferreserve is opgenomen gepresenteerd.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13