Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

29.

Brandveiligheid provinciehuis

Risico

De kosten voor het uitvoeren van de benodigde maatregelen voor de brandveiligheid van het provinciehuis vallen tegen.

Oorzaken

  • De benodigde maatregelen om de brandveiligheid zijn in aard en omvang meer omvangrijk dan uit de eerste analyse naar voren kwam
  • Tegenvallende aanbesteding

Gevolg(en)

  • Het budget voor het uitvoeren van maatregelen voor de brandveiligheid van het provinciehuis is ontoereikend. Er zijn aanvullende middelen nodig om de brandveiligheid van het provinciehuis te garanderen.

Achtergrond-informatie

Er zijn maatregelen nodig voor de brandveiligheid van onze gebouwen. Fase 1 in de parkeergarage is afgerond. Fase 2 betreft de bouwdelen A,B en D/E. Het is onzeker of het op basis van de eerste analyse  gereserveerde totaalbudget uiteindelijk afdoende zal zijn. Een second opinion en aanbesteding voor fase 2 zijn de volgende stappen.

Maatregelen

  • Er wordt een second opinion uitgevoerd op het benodigde maatregelenpakket en de raming.

Status risico

Momenteel wordt een second opinion uitgevoerd om de kosten nader te bepalen. Dat is de reden dat de gevolgschade vooralsnog op PM staat.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13