Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

28.

Opbrengstverliezen openbaar vervoer

Risico

Concessiehouders voor het openbaar vervoer in Zuid-Holland lijden (opbrengst)verliezen bij handhaving van hun dienstverleningsniveau.

Oorzaken

  • De reizigersaantallen zijn blijvend lager door de coronacrisis. Hierdoor komen minder inkomsten binnen van reizigers.
  • De tijdelijke compensatie vanuit het Rijk om opbrengstverliezen af te dekken wordt niet, of niet volledig gecontinueerd.

Gevolg(en)

  • Als de provincie concessiehouders houdt aan de aanbiedingen die ze hebben gedaan, en niet met extra middelen over de brug komt, gaan zij failliet. Hierdoor kan de provincie haar wettelijke taak om regionaal vervoer aan te bieden niet nakomen.

Achtergrond-informatie

Maatregelen

Er zijn diverse mogelijkheden:

  • De provincie compenseert de opbrengstverliezen in aanvulling op eventuele compensatie vanuit het Rijk.
  • Het dienstverleningsniveau wordt afgeschaald, zodanig dat concessiehouders kostendekkend/neutraal kunnen werken.
  • Een combinatie van bovengenoemde maatregelen.
  • Reizigersbijdrage verhogen.

Status risico

Het meest waarschijnlijke scenario is dat de reizigersaantallen in 2021 nog niet op het niveau van voor de coronacrisis terugkomen. De compensatieregeling vanuit het Rijk voor 2021 is nog niet geheel duidelijk.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13