Concept Begroting 2021
portal

Financiële begroting

2. Toelichting baten en lasten

Indexering

Conform het Coalitieakkoord 2019-2023 wordt er prijscompensatie toegepast. Deze middelen zijn onttrokken aan het begrotingssaldo en staan op een stelpost binnen overzichten en middelen gereserveerd. De prijscompensatie wordt toegepast op de budgetten waar het nodig is. Indien deze middelen niet volledig zijn vloeien ze conform het BBV terug naar het begrotingssaldo en daarmee naar de algemene reserve. Voor 2021 en verder wordt het beleid met betrekking tot indexatie opgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13