Concept Begroting 2021
portal

Financiële begroting

2. Toelichting baten en lasten

Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland

Recapitulatie incidentele lasten

Doel

Toelichting
(bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

5-1

Gezonde natuur

70.946

47.548

39.088

34.673

5-2

Toekomstbestendige landbouw

16.482

7.848

6.121

200

5-3

Leven met water

1.325

1.068

453

403

 Saldo

88.753

56.464

45.662

35.277

Recapitulatie incidentele baten

Doel

Toelichting
(bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

5-1

Gezonde natuur

21.624

16.822

12.763

12.250

5-2

Toekomstbestendige landbouw

5.411

2.019

1.235

100

5-3

Leven met water

695

53

53

53

 Saldo

27.730

18.893

14.051

12.403

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13