Concept Begroting 2021
portal

Financiële begroting

2. Toelichting baten en lasten

Ambitie 3 Schone energie voor iedereen

Recapitulatie incidentele lasten

Doel

Toelichting
(bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

3-1

Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening

8.406

6.535

4.935

0

3-2

Verduurzaming gebouwde omgeving

3.349

2.705

1.605

0

3-3

Duurzaam energie-en grondstoffensysteem in de industrie

5.195

2.975

4.060

0

 Saldo

16.950

12.215

10.600

0

Recapitulatie incidentele baten

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13