Concept Begroting 2021
portal

Financiële begroting

2. Toelichting baten en lasten

Overzicht Algemene middelen en Organisatie

Recapitulatie incidentele lasten

Doel

Toelichting
(bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

-

Algemene middelen

-2.400

-1.900

-4.200

0

 Saldo

-2.400

-1.900

-4.200

0

Recapitulatie incidentele baten

Doel

Toelichting
(bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

-

Algemene middelen

10.593

8.299

4.670

41

 Saldo

10.593

8.299

4.670

41

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13