Concept Begroting 2021
portal

Financiële begroting

2. Toelichting baten en lasten

Ambitie 4  Een concurrerend Zuid-Holland

Recapitulatie incidentele lasten

Doel

Toelichting
(bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

4-1

Innovatie: richting duurzaam en digitaal

37.383

28.200

22.444

9.550

4-2

Creëren van een rijk vestigingsklimaat

7.346

5.972

3.120

2.625

4-3

Erfgoed, cultuur en toerisme

10.493

5.473

6.401

1.050

 Saldo

55.222

39.645

31.965

13.225

Recapitulatie incidentele baten

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13