Concept Begroting 2021
portal

Financiële begroting

2. Toelichting baten en lasten

Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Recapitulatie incidentele lasten

Doel

Toelichting
(bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

6-1

Voldoende juiste woningen op de juiste plek

11.238

8.938

3.938

40

6-2

Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving

2.436

875

0

0

6-3

Afspraken met regio's

388

-840

-658

3.483

 Saldo

14.062

8.973

3.280

3.523

Recapitulatie incidentele baten

Doel

Toelichting
(bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

6-1

Voldoende juiste woningen op de juiste plek

400

0

0

0

6-2

Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving

150

150

0

0

6-3

Afspraken met regio's

175

0

0

0

 Saldo

725

150

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13