Concept Begroting 2021
portal

Financiële begroting

2. Toelichting baten en lasten

Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland

Recapitulatie incidentele lasten

Doel

Toelichting
(bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

2-1

Snel van A naar B

20.153

10.967

10.450

13.196

2-2

Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam

48.959

80.417

63.175

74.411

2-3

Veilig en duurzaam

17.370

360

5.670

0

 Saldo

86.482

91.744

79.294

87.607

Recapitulatie incidentele baten

Doel

Toelichting
(bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

2-1

Snel van A naar B

3.506

389

34

0

2-2

Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam

4.355

3.947

4.574

4.574

 Saldo

7.861

4.336

4.608

4.574

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13