Concept Begroting 2021
portal

Financiële begroting

2. Toelichting baten en lasten

Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Hollad

Recapitulatie incidentele lasten

Doel

Toelichting
(bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

 1-1 

Beter bestuur

5.743

579

0

0

 1-2 

Sterke samenleving

1.284

332

332

0

 Saldo

7.027

911

332

0

Recapitulatie incidentele baten

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13