Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Subsidies

Subsidies 2021

Een samenvatting van de totale subsidieomvang voor begrotings-, boekjaar- en de projectsubsidies staat in de onderstaande tabellen. Alleen indien er wijzigingen plaatsvinden, is een toelichting opgenomen. De wijzigingen in boekjaar- en projectsubsidies zijn opgenomen in de Statenvoordracht. De begrotingssubsidies worden alleen in deze paragraaf weergegeven.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13