Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Subsidies

Ambitie 3 Schone energie voor iedereen

Begrotingssubsidies 2021 in vergelijking met 2020 (in €)

Beleids-doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren 2020

Kadernota 2021

Begroting 2021  

Maximaal te subsidiëren  2021

3.1

REScoopNL t.b.v. ontwikkelfaciliteit energie samen

1.000.000

3.2

Energie Transitie Partners t.b.v. warmtenetten

100.000

3.3

The Green Village t.b.v. fieldlab

200.000

200.000

200.000

3.2

Gemeente Pijnacker-Nootdorp namens Warmte Samenwerking Oostland t.b.v. warmterotonde

100.000

3.2

Regionale Energieloketten t.b.v. ontwikkelfaciliteit energie samen

320.000

3.2 en 4.1

InnovationQuarter t.b.v. innovatieprogramma energie en klimaat

2.000.000

3.3

HyChain 4 Rotterdam t.b.v. deelname aan een ISPT

70.000

3.3

Gridmaster HIC t.b.v. verder ontwikkelen van een nieuwe methode voor strategische adaptieve netplanning

85.000

Totaal

3.875.000

0

200.000

200.000

De begrotingssubsidie aan The Green Village t.b.v. fieldlab voor een bedrag van € 200.000 (beleidsdoel 3.3)

Stimuleren energie-innovaties via het fieldlab The Green Village (TGV) op de thema’s Gebouwde Omgeving en Smart Multi Commodity Grid. Het betreft een stuk basisinfrastructuur, experimenten, vroege fase onderzoek en implementatie i.s.m. gemeenten. Deze subsidie is een continuering van een subsidie die in 2020 ook al is verleend. Dekking vindt plaats ten laste van beleidsdoel 3.3 Duurzaam energie- en grondstoffensysteem in de industrie.
De maatschappelijke baten zijn: mogelijk maken om in contact te komen met andere potentiële samenwerkingspartners en mogelijk maken voor bedrijven om hun innovaties te kunnen testen op dit fieldlab.
Er zijn geen alternatieven voor het instrument subsidie overwogen. Op The Green Village worden ook andere innovatiethema's gestimuleerd en daarom is het mogelijk dat andere afdelingen het beschikbare budget nog vergroten. Denk aan klimaatadaptatie, circulair, mobiliteit, enzovoorts.

Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie voor een bedrag van € 200.000 vast te stellen en deze op te nemen in de Begroting 2021.

Boekjaar- en projectsubsidies 2021 in vergelijking met 2020 (in €)

Beleids-doel

Subsidie-regeling-nummer

Titel van regeling

Maximaal te subsidiëren 2020

Kadernota 2021

Begroting 2021

Maximaal te subsidiëren  2021

3.1

1.6.78

Subsidieregeling Lokale initiatieven energietransitie 2017

8.500.000

3.1

1.6.93

Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland

4.000.000

3.3

1.6.94

Subsidieregeling energie infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland

500.000

Totaal

13.000.000

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13