Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Grondbeleid

Overige grondposities

De provincie is eigenaar van de ondergrond van provinciale wegen en vaarwegen en van het provinciaal vastgoed voor huisvesting van medewerkers. Deze gronden zijn dus onlosmakelijk verbonden met de functie van het gebouwde dat zich daarop bevindt. Op de grond voor wegen en vaarwegen wordt afgeschreven in overeenstemming met het vigerende afschrijvingsregime van wegen of vaarwegen in respectievelijk 30 of 40 jaar. Op de ondergrond van het provinciehuis wordt niet afgeschreven (op het bouwwerk zelf wel). Er is geen risico verbonden aan deze geactiveerde grondposities.
Daarnaast is de provincie eigenaar van wegen die reeds in beheer zijn bij gemeenten en waterschappen. Op basis van de Wet Herverdeling Wegenbeheer (WHW) uit 1993 wordt het eigendom vanaf 2017 via een planmatige aanpak, per gemeente/waterschap overgedragen. Met nog enkele gemeenten loopt deze aanpak. De overdracht wordt in 2020, op een enkel perceel na, afgerond.
De provincie heeft in 2018, ná afronden achterstallig onderhoud aan de molens, besloten tot verkoop van de Molendriegang bij Stompwijk. De verkoop heeft vertraging opgelopen, doordat eerst verbetering van het dijklichaam samen met Hoogheemraadschap moet worden gerealiseerd. De verkoop zal naar verwachting in 2021 plaatsvinden.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13