Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Grondbeleid

Verbonden partijen met grondexploitaties of grondposities

De provinciale deelnemingen hebben geen risicodragende grondposities met uitzondering van de (publieke) Grondbank Zuidplaspolder. Dit is een gemeenschappelijke regeling waarin de provincie voor 40% deelneemt. De Grondbank is opgericht in 2005 met het enkele doel om grondposities te verwerven in de Zuidplas. De ontwikkeling van dit strategische gebied is ten gevolge van de crisis naar de achtergrond geschoven en de functie van de Grondbank is teruggebracht tot die van stallingsbedrijf. Momenteel heeft de gemeente Zuidplas de regie en wordt gewerkt aan een stedenbouwkundige visie, een ontwikkelvisie en wordt er met de deelnemers toegewerkt naar nieuwe bestuurlijke afspraken over de inhoud en de manier van ontwikkelen. Voor de provincie staan hierbij op meerdere beleidsterreinen belangen op het spel. Naast de waarde van de gronden is dat met name het ruimtelijk beleid en de regionale groen- en infrastructuur. In 2020 / 2021 zal de definitieve afweging tussen al deze belangen tot besluitvorming moeten leiden.
De verwachting is wel dat de looptijd van de grondbank verlengd dient te worden.

Voorts neemt de provincie, ook in 2021, deel aan:

  • De Regionale OntwikkelingsMaatschappij Drechtsteden (ROM-D).
  • De Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland (ONW).
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13