Concept Begroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf Verbonden Partijen

Overige verbonden partijen

Naam

Nominale waarde PZH aandelen 2018

Nominale waarde PZH aandelen 2019

Intrinsieke waarde aandelen 2018

Intrinsieke waarde aandelen 2019

Verwacht resultaat 2019

Eigen vermogen
01-01-2019

Eigen vermogen
31-12-2019

Vreemd vermogen
01-01-2019

Vreemd vermogen
31-12-2019

PZH% stemaandeel 2019

Vertegenwoordiging

Overige verbonden partijen

Commanditaire Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland C.V.

1.354.534

1.354.534

962.470

n.n.b.

n.n.b.

14.091.000

n.n.b.

35.046.000

n.n.b.

n.n.b.

Enkelvoudig

ROM-Drechtsteden Kil lll C.V.

561.326

561.326

539.813

n.n.b.

n.n.b.

10.389.219

n.n.b.

9.013.712

n.n.b.

n.n.b.

Enkelvoudig

Fonds Nazorg

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

105.000

2.098.000

2.739.000

60.629.000

47.724.000

n.n.b.

Enkelvoudig

Totaal

1.915.860

1.915.860

1.502.283

0

105.000

26.578.219

2.739.000

104.688.712

47.724.000

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:03:42 met de export van 10/28/2020 14:28:13